Στο Περιστέρι σήμερα 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00, συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Out of the FOX ΚοινΣΕπ , α) Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην Ενωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και β) Ορισμός εκπροσώπου της επιχείρησης για την συμμετοχή στην ως άνω Ενωσης.

Στο Περιστέρι σήμερα 10 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Out of the FOX ΚοινΣΕπ , με θέμα την συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα.

Στο Περιστέρι σήμερα 10 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της Out of the FOX ΚοινΣΕπ , με θέμα την εκλογή 1ης Διοικούσας Επιτροπής.